Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær -2°
laptop_hand_shake_400_clr

Elektroniske skjemaer

Elektroniske skjemaer, selvbetjening kommunale tjenester. Velg tjeneste og følg veiledningen.

Når det skal søkes om permisjon for elever i Askimskolen gjelder følgende regler:

  1. Elevpermisjoner inntil 2 dager søkes i meldingsbok og avgjøres av kontaktlærer.
  2. Elevpermisjon på 3 dager eller mer må søkes elektronisk på den enkelte skoles hjemmeside under siden Skjemaer.
    Avdelingsleder/inspektør/rektor fatter enkeltvedtak.
Elektroniske skjemaer
Skjemaer for barnetrinnet
Oppvekstportalen - innmelding av skolestartere
Oppvekstportalen - innmelding til SFO
Erklæring om klage på vedtak
Skole - søknad om bytte av skole
Skolemelk 
1919 - Søknad om opptak
 
Skjemaer felles for barnetrinn og ungdomstrinn
Permisjon fra undervisning - elektronisk søknad
Religionspregede aktiviteter i skolen - søknad om fritak
 
Tips en venn  Skriv ut