A A A
Askim Klarvær -2

Selvbetjening og elektroniske henvendelser

Selvbetjening er et tilbud til deg for at du skal finne informasjon selv, som for eksempel kart, søknadsskjemaer, postlister, ledige stillinger og sakspapirer. 

På kommunens internettsider har du mulighet til å ta kontakt med Askim kommune via kontaktskjemaer. Skjemaet sendes via ordinære datalinjer. Forespørsel legges inn i et fritekstfelt. Dersom du ønsker tilbakemelding på henvendelsen, må du også legge inn din e-postadresse, da svar sendes på e-post.

Det anbefales at man kun benytter skjemaet til enkle spørsmål.
Askim kommune ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter ikke sendes via kontaktskjemaet.

Kontakt Askim kommune via e-post
Bruk av e-post har svakheter med tanke på sikkerhet. E-post bør derfor kun benyttes til enkle spørsmål. Askim kommune ber om at henvendelser som inneholder sensitive opplysninger eller informasjon av privat karakter ikke sendes via e-post.

Elektroniske skjema
Askim kommune har flere typer av skjema for utfylling. Mange av skjemaene er beregnet for elektronisk utfylling og innsending. Samtidig har man fortsatt mange skjema som må skrives ut og sendes inn som papirsøknad.

Elektroniske skjema på Askim kommune sin portal driftes av vår skjemaleverandør Sem og Stenersen Prokom. Se deres personvernerklæring.

Alle elektroniske skjema sendes over sikker linje og innholdet er kryptert. Alle som sender inn elektroniske skjema oppfordres til å autentisere seg med MinID.

MinID er foreløpig på sikkerhetsnivå tre og er en type autentisering (kontroll av identitet) til bruk på enkle skjema av ikke sensitiv karakter. MinID er ikke en elektronisk signatur.

Ved å benytte MinID vil man kunne få forhåndsutfylt egen kontaktinformasjon i de skjema man skal benytte.

Registrering av lag og foreninger, næringsdrivende og offentlige virksomheter

Askim kommune har et portalsamarbeid via Smaalensveven med de andre Indre Østfold kommunene. En av de regionale tjenestene er et felles kontaktregister der vi oppfordrer næringsdrivende og lag og foreninger til å registrere seg. I tillegg har vi en oversikt over alle kommunale virksomheter og andre offentlige kontor i Indre Østfold.

For lag og foreninger og næringsdrivende er dette en frivillig registrering. Registreringen er gratis. Foretaket eller organisasjonen får en synliggjøring av kontaktinformasjon, beskrivelse av virksomheten og eventuelle kontaktpersoner med kontaktinformasjon.

Man kan også synliggjøres via vår karttjeneste.

Kontaktinformasjonen for næringsdrivende og lag og foreninger blir ikke elektronisk videreformidlet. Askim kommune kan ikke forhindre at disse opplysningene manuelt tas ut og benyttes til kommersiell virksomhet.

Nyhetsabonnement
www.askim.kommune.no kan du abonnere på en nyhetstjeneste. Du registrerer deg som bruker og må i den forbindelse oppgi din epostadresse. Du kan velge hvilke temaer du ønsker informasjon om. Hver gang det skjer en endring på www.askim.kommune.no, innen de tema du har registrert deg på, får du beskjed om dette via e-post.

Oppdatering, utmelding og sletting av personopplysninger

Den enkelte kan via sin brukerident selv oppdatere egen kontaktinformasjon. Dersom opplysninger ikke oppdateres innen 18 måneder vil informasjonen bli slettet. Man vil få et varsel 14 dager før sletting foretas.

Opplysningene som registreres benyttes kun til de tjenestene vedkommende har registrert seg på. Det er kun administratorer som får tilgang til informasjon som viser hva den enkelte benytter av tjenester. Dersom man melder seg av en eller flere tjenester eller registre blir e-postadresse og kontaktopplysninger slettet hos Askim kommune dersom du ikke abonnerer på andre tjenester.

Informasjon som lagres automatisk
Vi måler trafikk på våre sider både via klient-sidemåling (via et JavaScript) og via logger fra vår webserver. Når du besøker www.askim.kommune.no tar vi vare på en del informasjon som IP-adresse, hva slags nettleser og operativ system du benytter, hvilke sider på www.askim.kommune.no du besøker, hvilke side du kom fra da du gikk inn på www.askim.kommune.no, osv.

For å generere mer avansert statistikk er programvaren vi benytter avhengig av informasjonskapsler (cookies). Les mer om informasjonskapsler hos NorSIS. Du kan fortsatt få tilgang til våre sider selv om du velger å ikke godta kapselen fra www.askim.kommune.no.

Vi gjør oppmerksom på at alle data vi samler inn på denne måten kun benyttes for statistiske formål, vedlikehold og utvikling. Denne informasjonen hjelper oss blant annet til å vurdere hva besøkende på www.askim.kommune.no er mest interessert i. Askim kommune benytter ikke informasjonskapsler til å lagre personopplysninger.

Lenker til andre nettsteder
www.askim.kommune.no har vi lenker til andre nettsteder, organisasjoner og virksomheter. Vi gjør oppmerksom på at Askim kommune sine retningslinjer for personvern ikke omfatter disse nettstedene. Når du besøker disse nettstedene må du forholde deg til retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet.

Kontakt kommunen via www.askim.kommune.no