Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Klarvær -2°
Moen skole

Om skolen

Moen skole gir tilbud til 201 barn på barnetrinnet. Skolen har en rektor, en baseleder for SFO, 15 pedagoger, seks pedagogiske medarbeidere og en merkantilansvarlig.

Moen skole, - eller Skjørtenfjerdingen som kretsen het i tidligere tider, har hatt fast skolested på Moen fra 1860 (Hauger gård). Før den tid var det omgangsskole som det var i de andre skolekretsene i bygda. Den første skolebygningen sto ferdig i 1862, og den første læreren het Lars Svendsen. Han måtte i tillegg til sin lærergjerning drive gårdsbruk for å livnære seg. Den gamle skolebygningen ble revet og solgt i 1900. Skolen slik den står i dag består av 3 bygninger. 1. En murbygning fra 1953/54 med påbygning i 1988 ble i løpet av 2000-2001 utvidet med musikksal, grupperom og administrasjonsavdeling. 2. Gymnastikksal fra 1974. 3. Klasseromsfløy som ble ferdigstilt i 2001. Skolen har en økning i elevtallet.. Det er ca 50 barn som bruker SFO. Avdelingen har egen leder i 100 % stilling samt seks pedagogiske medarbeidere i deltidsstillinger og en lærling. Skolen har et fint uteområde ikke minst takket være ”prosjekt hinderløype” – et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skole skoleåret 2007/08. Dette gir skolen gode muligheter til spennende og gode fysiske aktiviteter.

Rektor: Ingjerd Stordahl 
Baseleder SFO: Therese Olaussen

Visjon: Moen skole skal være en levende skole.
Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte.

Tips en venn  Skriv ut