Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Lettskyet 13°
Moen skole

Om skolen

Moen skole gir tilbud til 211 barn på barnetrinnet. Skolen har 19 pedagoger og seks pedagogiske medarbeidere og en lærling.

Moen skole, - eller Skjørtenfjerdingen som kretsen het i tidligere tider, har hatt fast skolested på Moen fra 1860 (Hauger gård). Før den tid var det omgangsskole som det var i de andre skolekretsene i bygda. Den første skolebygningen sto ferdig i 1862, og den første læreren het Lars Svendsen. Han måtte i tillegg til sin lærergjerning drive gårdsbruk for å livnære seg. Den gamle skolebygningen ble revet og solgt i 1900. Skolen slik den står i dag består av 3 bygninger. 1. En murbygning fra 1953/54 med påbygning i 1988 ble i løpet av 2000-2001 utvidet med musikksal, grupperom og administrasjonsavdeling. 2. Gymnastikksal fra 1974. 3. Klasseromsfløy som ble ferdigstilt i 2001. Skolen har en økning i elevtallet.. Det er ca 50 barn som bruker SFO. Avdelingen har egen leder i 100 % stilling samt seks pedagogiske medarbeidere i deltidsstillinger og en lærling. Skolen har et fint uteområde ikke minst takket være ”prosjekt hinderløype” – et samarbeidsprosjekt mellom foreldre og skole skoleåret 2007/08. Dette gir skolen gode muligheter til spennende og gode fysiske aktiviteter.

Rektor: Ingvild Fredbo Labråten
Avdelingsleder 5.-7.klasse: Carl-Fredrik Berg-Olsen
Avdelingsleder 1.-4.klasse: May Britt Glenge
Avdelingsleder SFO: Ingjerd Stordahl 

Visjon: Moen skole skal være en levende skole.
Overordnet mål: Øke elevenes læringsutbytte.

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut