Tekststørrelse
A+ A-
Kontrast
farge.png lofi.png
Vær fra yr.no
Delvis skyet
bufdir

Askim kommune tilbyr økonomisk støtte til unge i lavinntektsfamilier

29.05.19
Askim kommune har fått tilskudd fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å støtte unge i lavinntektsfamilier. Det kan søkes om økonomisk stø...
Mette

Mette Sønnesyn er ny avdelingsleder på Moen skole.

06.09.18
Mette Sønnesyn er ansatt som ny avdelingsleder på Moen skole fra 1.september. Hun kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Askimskolen. Vi øn...
Moen skole

Moen skole

07.12.11
Moen skole er en 1-7 skole med ca. 220 elever. Skolen har ca. 30 ansatte; pedagoger og pedagogiske medarbeidere. Skolefritidsordningen har ca. 60 barn...